Office hours on Municipal payday PDF Print

Die inwoners van Emthanjeni Munisipaliteit moet asseblief daarop let dat op die betaaldag van munisipale amptenare, die kantore om 12:00 sal sluit. Sekere kantore sal egter nogsteeds beman word. Salarisse word normaalweg by die 25ste van elke dag betaal, behalwe as dit op naweke en openbare vakansiedae val.

Residents of Emthanjeni Municipality are hereby notified that the office`s will close on payday at 12:00. However some of the office`s will still be manned. Payday for Municipal workers is on the 25th of each month, except when it`s on weekends and public holidays.