Online Articles » Uncategorized » Uncategorized


Sluit van kantore gedurende die Desember vakansie. PDF Print

Inwoners moet asseblief daarop let dat die Munisipale Kantore vir die Desember vakansie sal sluit op 20 Desember 2019 om 13:00 die middag en dan weer heropen 6 Januarie 2020 om 7:30. Vir Meer inligting hieroor, kliek hier.

Residents of Emthanjeni must take note that the Municipal office`s closing at 13:00 on 20 December 2012  and re-open on the 6 January 2020 at 7:30. For more information please click here.