Historic Audit Opinion Achievement for Emthanjeni Municipality PDF Print

Emthanjeni Municipality held a Special Council meeting on Friday, 20 December 2013, where the Mayor, Clr. Sipho Sthonga, tabled Annual Report for the 2012/2013 financial year. The Annual Report covered the activities of the Municipality, including the Annual Financial Statements, the Report of the Auditor- General as well as the Institutional Performance Management Report for the financial year under review.

It was an auspicious day as it was for the first time in decades that Emthanjeni Municipality had achieved an Unqualified audit opinion. The Municipality is,moved from a Qualified Audit Opinion in 2012 to an Unqualified Audit Opinion in 2013.

"In my opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Emthanjeni Local Municipality as at 30 June 2013, and its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with SA Standards of GRAP and the requirements of the MFMA and DoRA"

Die Provinsiale Ouditeur-Generaal het ‘n oorsig van die Ouditverslag aan die Raad gebied waar hy sy tervedenheid met en vertroue in die Raad uitgespreek het. Hy het ook die Raad gelukgewens vir die Ongekwalifiseerde Finansiële Ouditverslag.

Die Burgemeester, Raadslid ST Sthonga, het ook beklemtoon dat die Munisipaliteit polities sowel as administratief in goeie hande is. Die opposisiepartye binne die Raad het ook hul tevredenheid uitgespreek met die wyse waarop die Munisipaliteit, finansieël en andersins bestuur, word. Dit kan grootliks toegeskryf word aan die bereidwilligheid en ywer van alle Raadslede, die Munisipale Bestuurder, Hoof Finansiële Beampte, Direkteure en alle munisipale amptenare, wat almal skouer aan die wiel gesit het om Emthanjeni Munisipaliteit ‘n modelmunisipaliteit binne Pixley Ka Seme Distrik en meer ook wyer in die Noordkaap te maak.

The Municipal Manager, Mr Isak Visser, also thanked the Council, the Chief Financial Officer, Senior Managers and the rest of the working force as it would not have been possible without good team work. There is a very good understanding between Councillors and officials, which further contributed to the improved audit opinion.